Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Remont krypty rodu von Hochberg

Trwają prace w ramach I etapu prac konserwatorskich przy sarkofagu Heleny von Gellhorn z krypty rodu von Hochberg. Ten etap prac polega na: Wykonaniu przygotowawczych prac konserwatorskich. Wykonaniu badań pigmentów, spoiw, składu metalu, nawarstwień korozyjnych. Pełnej konserwacji technicznej i estetycznej polichromowanych i złoconych płaskorzeźbionych aplikacji. Wykonaniu ze stali nierdzewnej wzmocnienia konstrukcji skrzyni i wieka.

Tegoroczny etap prac to koszt 90 178,17 zł (dotacja 90 000,00 zł pochodząca ze środków Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Kościelnego).

Nazwa zadania: „Pełna konserwacja sarkofagu Heleny von Gellhorn w krypcie w kościele”

Prace prowadzone są przez firmę A.T. Pracownia Konserwacji Zabytków w Tychach

https://www.atkonserwacja.pl

https://www.facebook.com/ATPracowniaKonserwacjiZabytkow

 

flaga