Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Proboszcz

ks. kan. mgr lic. Józef Siemasz

proboszcz js

Ksiądz Józef Siemasz urodził się 19 marca 1966 r. w Oławie, jako syn Szczepana i Anny z d. Bała.

 • Jego dom rodzinny znajduje się we wsi Drzemlikowice, należącej do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niwniku.
 • Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Drzemlikowicach do klas I-IV, w latach 1973 - 1977, następnie do Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Niwniku do klas V-VIII, w latach 1977 - 1981.
 • Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Jelczańskich Zakładach Zawodowych w Jelczu Laskowicach, w latach 1981 - 1984. Następnie rozpoczął pracę w Jelczańskich Zakładach Samochodowych w Jelczu (w narzędziowni) na stanowisku ślusarz narzędziowy. Jednocześnie w 1984 r. rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym dla Pracujących o specjalności obróbki skrawaniem. Po dwóch latach pracy w narzędziowni został przeniesiony na stanowisko instruktora nauki zawodu ślusarstwa na warsztatach szkolnych przy Jelczańskich Zakładach Samochodowych w Jelczu - Laskowicach.
 • W tym czasie w 1986 r. zmarł jego ojciec Szczepan.
 • Po ukończeniu w 1987 r. technikum i zdaniu matury rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Po odbyciu formacji i studiów teologicznych przyjął święcenia prezbiteratu dnia 22 maja 1993 r. w katedrze wrocławskiej z rąk ks. kard. Henryka Gulbinowicza, metropolity wrocławskiego.
 • Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu obronił w 1992 r. pracę magisterską z teologii moralnej pt. Sumienie w świetle komentarza św. Bonawentury do "Sentencji" Piotra Lombarda, a w 1998 r. licencjat rzymski z teologii moralnej.
 • Po święceniach kapłańskich rozpoczął swoją posługę jako wikariusz w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Rudzie - Słupcu. Przystąpił wówczas do odgruzowywania ruin kaplicy Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie - Słupcu. Odbudowane Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej zostało konsekrowane w 2002 roku przez ks. kard. Henryka Gulbinowicza.
 • W okresie pracy w Nowej Rudzie - Słupcu w 1995 roku zmarła jego matka Anna, zaś w 1998 zmarł jego brat Michał.
 • W 2006 r. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty przyznało mu tytuł nauczyciela dyplomowanego.
 • Dnia 4 marca 2009 r. otrzymał tytuł Zasłużonego dla Miasta Nowa Ruda.
 • W latach 1995 - 2009 był przewodnikiem Grupy Pielgrzymkowej Ziemi Kłodzkiej w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę.
 • W 2004 roku, po 11 latach owocnej pracy w Nowej Rudzie - Słupcu, został mianowany przez biskupa świdnickiego, ks. bp. Ignacego Deca, proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Różance.
 • Dnia 6 kwietnia 2008 r. został proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Złotym Stoku.
 • W 2002 roku został kanonikiem RM. W 2013 roku ks. bp Ignacy Dec włączył go do grona kanoników gremialnych Wałbrzyskiej Kapituły Kolegiackiej.
 • Po ośmiu latach pracy duszpasterskiej w Złotym Stoku został mianowany przez pierwszego Ordynariusza Diecezji Świdnickiej ks. bp. Ignacego Deca proboszczem parafii p.w. św. Mikołaja w Świebodzicach i Dyrektorem Ekonomicznym Świdnickiej Kurii Biskupiej z dniem 8 maja 2016r.