Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Wikariusze

Ks. Grzegorz Banda

Ks. Grzegorz Banda

Ksiądz Grzegorz Banda, urodzony 26 kwietnia 1994 roku we Wrocławiu. Pochodzi z parafii pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy, w Ratajnie - dekanat Piława Górna.

  • W 2013 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Po zdaniu egzaminu maturalnego, wstąpił do postulatu Zakonu Braci Mniejszych w Kłodzku - Prowincja św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu.
  • W 2014 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej, jednocześnie rozpoczynając sześcioletnie studia teologiczno-filozoficzne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu - specjalność kapłańska.
  • W 2019 roku obronił pracę magisterską, z teologii duchowości, pod tytułem: "Ideał mężczyzny w wybranych pismach franciszkańskich", pod kierunkiem bpa prof. dra hab. Jacka Kicińskiego CMF, uzyskując tytuł magistra teologii.
  • 27 kwietnia 2019 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk JE bpa Adama Bałabucha - Biskupa Pomocniczego Diecezji Świdnickiej.
  • 23 maja 2020 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk JE bpa Marka Mendyka - Biskupa Świdnickiego, w Katedrze pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Wacława Męczennika w Świdnicy.
  • Jako neoprezbiter, z dniem 1 lipca 2020 roku, został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Świebodzicach.