Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Katecheci

mgr Elwira Kirklo - Rusek

katech ek-r

Katechetka Elwira Kirklo - Rusek - urodzona 20.09.1977r. w Świebodzicach.

  • Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świebodzicach, naukę kontynuowała w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach.
  • W 1996 r. rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Opolskim na wydziale teologicznym.
  • W roku 2001 otrzymała tytuł magistra teologii.
  • We wrześniu 2001 r. rozpoczęła pracę katechetki w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach, w międzyczasie pracowała w Publicznym Przedszkolu Nr 1, Publicznym Przedszkolu Nr 3 z grupą żłobkową, Ochotniczym Hufcu Pracy i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Świebodzicach.
  • Od 2004 roku prowadzi koło teatralne w Publicznym Gimnazjum im. Sybiraków w Świebodzicach, przygotowując z młodzieżą spektakle religijne, montaże słowno-muzyczne w szkole i w mieście. Organizuje wyjazdy na rekolekcje i spotkania młodzieżowe.