Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Nasza Galeria

Wielki Czwartek w naszej Parafii

Na pamiątkę ustanowienia sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa, została odprawiona uroczysta Msza św. z udziałem kapłanów posługujących w naszej wspólnocie parafialnej. Tej wyjątkowej koncelebrze przewodniczył ks. wikariusz Artur Merholc, który w Bozym Słowie ukazał wartość kapłańskiej posługi na wzór Mistrza z Nazaretu Jezusa Chrystusa. Zachęcił również, do okazywania serdeczności za dar kapłaństwa przez żarliwą i pokorną modlitwę. Po skończonej Eucharystii połączonej z obmyciem nóg na pamiątkę wydarzeń z wieczernika, reprezentanci naszej parafii wszystkim kapłanom złożyli życzenia wręczając skromne podarunki. Zwieńczeniem tych wydarzeń było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw ołtarza ciemnicy.