Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Nasza Galeria

Regulamin konkursu plastycznego oraz muzycznego  „Wszyscy  jesteśmy Mikołajami"

Regulamin konkursu plastycznego

Celem konkursu jest zapoznanie z postacią oraz życiorysem świętego Mikołaja biskupa Miry. Uwrażliwienie na dobroć, którą szerzył wokół siebie i naśladowanie Świętego, który jest patronem naszej parafii.  Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.

Rozwijanie wyobraźni plastycznej i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, a także  stworzenie dzieciom możliwości wymiany doświadczeń artystycznych.

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów szkoły podstawowej klas I-III.

2. Każdy dziecko może zgłosić do konkursu jedną pracę.

3.Praca musi być wykonana indywidualnie, w formacie A3 lub A4 na bloku   technicznym,  w  dowolnej technice plastycznej: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika itp. 

4. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia.  

5. Praca zgłoszona do konkursu winna być zaopatrzona w czytelnie napisaną metryczkę    z danymi: imię i nazwisko autora, wiek.

6. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 

7. Prace należy składać do dnia 04 grudnia 2018 r. do pani  Grażyny Gorskiej.

8. Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie  pokonkursowej, której wernisaż odbędzie się 06 grudnia 2018 r.                  

9. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Parafii św. Mikołaja w Świebodzicach.                      

10.Zgłoszenie na konkurs pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej pozostawienie do dyspozycji organizatorów. 

Regulamin konkursu muzycznego  „Wszyscy jesteśmy mikołajami"

Rozwijanie zdolności muzycznych i ćwiczenia z dykcji.

1. Konkurs adresowany jest dla dziewczynek ze szkoły podstawowej klas I-VI.

2. Każda dziewczynka śpiewa w zespole (grupie).

3. Śpiew ma być wykonany przez wszystkich. Natomiast śpiew solowy (wezwań zwrotkowych) z przeznaczeniem dla jednej dziewczynki. 
4. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia.  
5. Zgłoszenie do konkursu winno być zaopatrzone w czytelnie napisaną metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, wiek.
6. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 
7. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu nastąpi 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Parafii św. Mikołaja w Świebodzicach.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista odbytych zajęć:

 

L.P.

Data:

Czas:

1.      

05. 09. 2018r

16:30 – 18:00

2.      

12.09. 2018r.

16;30 – 18:00

3.      

19.09. 2018r.

16:30 – 18:00

4.      

26.09. 2018r.

16:30 – 18:00

5.      

03.10.2018r.

16:30 – 18:00

6.      

10.10.2018r.

16:30 – 18:00

7.      

17.10.2018r.

16:30 – 18:00

8.      

24.10.2018r.

16:30 – 18:00

9.      

31.10.2018r.

16:30 – 18:00

10.                        

07.11.2018r.

16:30 – 18:00

11.                        

14.11.2018r.

16:30 – 18:00

12.                        

21.11.2018r.

16:30 – 18:00

13.                        

28.11.2018r.

16:30 – 18:00

14.                        

05.12.2018r.

16:30 – 18:00