Odeszli

Galeria

Gazetka Parafialna

Prace konserwatorskie

Nasza Galeria

Ojczyznę wolną - Pobłogosław Panie

W dniu 11 listopada 2016 r, po obchodziliśmy 98 - rocznicę odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny. O godz. 13.00, mieszkańcy naszego miasta zgromadzili się na Mszy św, podczas której modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny. Mszy św., koncelebrowanej przewodniczył ks. Proboszcz Józef Siemasz. Obecni byli także kapłani a zarazem Proboszczowie Świebodzickich parafii. Słowo Boże wygłosił ks. Piotr Ochoński.

Po skończonej Mszy św. przedstawiciele władz samorządowych oraz  poszczególnych szczebli administracyjnych i oświatowych złożyli kwiaty, przy pomniku Józefa Piłsudskiego.